Vores kirke

Vodskov Baptistkirke

Om menigheden

Vodskov Baptistkirke er et kristent, socialt menighedsfællesskab, hvor alle anledninger er åbne for enhver, der har lyst til at være med. Menigheden er tilknyttet Baptistkirken i Danmark og samarbejder med andre kirker, herunder også Folkekirken.

Baptistkirken i Danmark er en statsanerkendt protestantisk frikirke. Det er landets ældste og største frikirke, stiftet i 1839.

Hver menighed er en selvstændig enhed såvel økonomisk som beslutningsmæssigt, og menighedens aktiviteter drives overvejende af frivillige kræfter.

At være en frikirke betyder, at man arbejder uafhængigt af staten. Som frikirke kan vi derfor frit tilrettelægge vore gudstjenester og kirkelige anledninger, ligesom gudstjenester kan forestås af lægfolk.

I baptistkirken praktiserer vi troendes dåb, idet der lægges vægt på den selvstændige og personlige bekendelse af sin tro. Vi døber ikke de små børn, der imidlertid bæres frem i kirken og modtager velsignelse.

I Vodskov Baptistkirke kan man også blive medlem, hvis man er barnedøbt og ikke ønsker at blive døbt igen, men bekender sin tro.

Vort værdigrundlag er Bibelen og troen på den treenige Gud, og Jesus Kristus som personlig frelser.

For nærmere oplysninger læs mere på Baptistkirken i Danmark